9:51 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Tag Archives: cán bộ nghiệp vụ

Tuyển cán Bộ Phân Tích: 03 Người

Cán Bộ Nghiệp Vụ: 06 Người

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM (DIV) Tuyển Cán Bộ Nghiệp Vụ: 06 Người Mô tả Công việc: – Thực hiện các nghiệp vụ theo đúng quy trình do BHTGVN quy định: nghiệp vụ BHTG, công tác tổng hợp,...