3:33 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 19, 2021

Archive: Tài liệu chuyên môn Subscribe to Tài liệu chuyên môn

Mùa tái tục P&I 2012 – Tạp chí thị trường bảo hiểm – tái bảo hiểm Việt Nam

Đặng Giáng Hương Phó GĐ ban Hàng hải Vinare 1.  Thị  trường  hàng  hải  Việt Nam: Năm 2011 tiếp tục là năm khó khăn của ngành vận tải, các đội tàu yếu khó “ra khơi” và bị thua thiệt...
Bảo hiểm nông nghiệp triển khai thế nào cho hiệu quả?

BHNN triển khai thế nào cho hiệu quả? (Bài III): Giải pháp?

KTNT – Việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ kết thúc vào năm 2013 song đến nay tỷ lệ hợp đồng được ký giữa các công ty bảo hiểm với người dân còn rất thấp. Làm sao...

Thành công bước đầu của bảo hiểm nông nghiệp

(ĐCSVN) – Việt Nam là một nước nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt đến an ninh chính trị, kinh tế – xã hội. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp đang...
Việc quy định năng suất của địa phương giảm trên 20% mới được hỗ trợ khiến nông dân e ngại.

BHNN triển khai thế nào cho hiệu quả?: Ai cũng kêu: Khó quá!

KTNT – Đã có một số hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp được ký giữa doanh nghiệp bảo hiểm và nông dân. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng. Nhưng nhiều địa phương đang lúng túng trong...

Trục lợi bảo hiểm: Ai được, ai mất?

Tìm được việc làm rồi nhưng vẫn đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp, có thu nhập khác hoặc thậm chí nghỉ đẻ vẫn đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp… Tình trạng trục lợi bảo hiểm...

Khi giới ‘buôn tiền’ bắt tay

(DN) Các ngân hàng và các công ty bảo hiểm ở Việt Nam đang ráo riết liên minh để chạy đua chinh phục loại hình kinh doanh mới mẻ nhưng đầy tiềm năng – bancassurance. Trong bối cảnh ngành ngân...

Bảo hiểm trách nhiệm cho người “đứng mũi chịu sào”

(ĐTCK) Bảo hiểm trách nhiệm D&O được các nhà bảo hiểm xây dựng và cung cấp ra thị trường, với mục tiêu bảo vệ cho người điều hành trước rủi ro mắc sơ suất, sai phạm trong lúc điều...
Bảo hiểm nông nghiệp: Cho không dân mới mua

Bảo hiểm nông nghiệp: Triển khai thế nào cho hiệu quả?

KTNT – Quyết định 315/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011- 2013 cho cây lúa, vật nuôi và thủy sản tại 20 tỉnh, thành...
Doanh thu phí bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng năm 2010

Thị trường Bảo hiểm Việt Nam sau khi gia nhập WTO Ba năm nhìn lại

Nguyễn Thế Anh Trường ĐT&PTNNL-Vietinbank Hơn 03 năm trở thành thành viên chính thức của WTO là một thời đoạn đặc biệt đối với ngành bảo hiểm Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế...

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây dựng và vận hành một...