3:57 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 19, 2021

Archive: Các cơ quan tổ chức quản lý Subscribe to Các cơ quan tổ chức quản lý

Ðột phá trong cải cách hành chính ngành bảo hiểm xã hội thông qua giao dịch điện tử

Sau thời gian khẩn trương chuẩn bị và tổ chức thí điểm, ngày 1-5-2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các địa phương trên toàn quốc chính thức thực hiện phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh...