3:23 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 17, 2021

Tin vắn chứng khoán ngày 7/8

Diễn biến giá cổ phiếu PTS trong tháng qua – Nguồn: HNX.

Những thông tin đáng chú ý ngày 7/8/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 3/8/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 1394/2012/SGDHCM-NY về việc hoàn thiện và bổ sung hồ sơ đăng ký niêm yết gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE). Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết 11.200.000 cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM, Công ty cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này.

* Từ ngày 5/7/2012 – 4/8/2012, ông Đinh Ngọc Đạm – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 1820.000 cổ phiếu, đã bán 22.000 cổ phiếu, nguyên nhân không bán hết là do giá biến động không như mong đợi, số cổ phiếu nắm giữ còn 680.911 cổ phiếu, chiếm 0,97% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 9/8/2012 – 9/9/2012, ông Đinh Ngọc Đạm – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE) đăng ký bán 160.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 520.911 cổ phiếu, chiếm 0,75% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 13/8/2012 – 12/9/2012, ông Vũ Quý Hiệu – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) đăng ký bán 22.500 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 9.750 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/8/2012 – 5/9/2012, ông Nguyễn Trung Kiên, con ông Nguyễn Thế Phiệt, cổ đông lớn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt – thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký mua 1.465.300 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,84% vốn điều lệ, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 9/8/2012 – 5/9/2012, ông Nguyễn Thế Phiệt, cổ đông lớn – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà Việt – thành viên Ban đại diện Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) đăng ký bán hết 1.465.300 chứng chỉ quỹ, chiếm 6,84% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/8/2012 – 7/9/2012, ông Đinh Quang Chiến – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đăng ký mua 120.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 2.320.000 cổ phiếu, chiếm 3,77% vốn điều lệ, nhằm tăng lượng cổ phiếu lưu hành.

* Từ ngày 3/8/2012 – 6/8/2012, ông Nguyễn Văn Thành – thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí – Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đăng ký bán hết 10.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không còn nhu cầu tài chính cá nhân nữa, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 3/7/2012 – 2/8/2012, ông Bùi Đình Quý – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội (mã MHC-HOSE) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã mua 54.900 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.890.270 cổ phiếu, chiếm 13,945% vốn điều lệ, nhằm mua nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 2/7/2012 – 2/8/2012, IEV Energy Sdn.Bhd, tổ chức có liên quan của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 8.000 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là do chưa đạt giá kỳ vọng, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 921.350 cổ phiếu, chiếm 4,31% vốn điều lệ.

* Ngày 27/7/2012, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, cổ đông lớn đồng thời là cổ đông nội bộ của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam (mã BRC-HOSE) đã mua 53.020 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.323.260 cổ phiếu, chiếm 16,04% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Ngày 30/7/2012, ông Bùi Pháp, cổ đông lớn đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) đăng ký mua 3.000.0000 cổ phiếu, đã mua 414.669 cổ phiếu, nguyên nhân không mua hết là cổ phiếu biến động trên thị trường chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 23.434.149 cổ phiếu, chiếm 34,932% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) công bố ông Lê Thế Trung là người được công ty ủy quyền công bố thông tin, kể từ ngày 15/8/2012.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) công bố thành lập Công ty con: Công ty TNHH May Sàn Gòn Xanh – 332 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. Công ty có vốn điều lệ 86 tỷ đồng, trong đó GMC góp 51%, Công ty TNHH MTV Blue Exchange 49%. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

* Ngày 31/7/2012, Công ty TNHH quản lý quỹ Eastspring Investments, nhóm có liên quan Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) đã bán hết 1.720.000 cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) dự kiến phát hadnh 26.405.125 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20% (5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/8. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/8/2012.

* Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) công bố ông Hà Việt Thắng là người được công ty ủy quyền công bố thông tin của công ty, kể từ ngày 10/8/2012.

* Ngày 7/8/2012, 42.474 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 424.740.000 đồng.

* Từ ngày 7/8/2012 – 3/9/2012, ông Nguyễn Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ VC6.

* Từ ngày 8/8/2012 – 31/8/2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) đăng ký bán 6.240 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Phương thức giao dịch thoả thuận. Nguyên tắc xác định giá theo quy định tại Quy chế giao dịch tại HNX.

* Từ ngày 2/7/2012 – 30/7/2012, ông Ngô Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12 (mã V12-HNX) đã mua 10.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 102.175 cổ phiếu, chiếm 1,76% vốn điều lệ.

* Từ ngày  1/6/2012 – 30/7/2012, ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do không khớp được lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 118.165 cổ phiếu, chiếm 1,48% vốn điều lệ.

* Ngày 31/7/2012,  HDI- Gerling Industrie Versicherung AG, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đã mua 21.294.715 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 74.531.503 cổ phiếu, chiếm 36,33% vốn điều lệ, nhằm tăng số cổ phần sở hữu của HDI – Gerling Industrie Versicherung AG tại PVI.

* Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (mã SRB-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 1982, kể từ ngày 1/8/2012.

* Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (mã KHL-HNX) miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long đối với ông Mai Anh Tám kể từ ngày 01/08/2012; bổ nhiệm ông Phạm Văn Trưởng – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long kể từ ngày 01/08/2012.

* Từ ngày  31/5/2012 – 31/7/2012, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Đại Dương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đã bán 30.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do giá thị trường của CTA không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 675.000 cổ phiếu, chiếm 7,43% vốn điều lệ.

Hà Anh

VnEconomy

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán