7:21 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3.8

(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 3/8/2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* HAP: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã HAP – HOSE) vừa công bố chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hafinco. Hội đồng Quản trị HAP vừa thông qua việc chuyển nhượng 2 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hafinco. Theo đó, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, HAP sẽ chỉ còn nắm 1,5 triệu cổ phần, tương ứng với 15% vốn điều lệ công ty.

* STB: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB – HOSE) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Từ ngày 16/5 – 30/7, ông Nguyễn Minh Tâm, hiện là Phó Tổng giám đốc STB, đã bán thành công 150.000 cổ phiếu STB như đăng ký, làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 128.469 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ trước khi giao dịch là 278.469 cổ phiếu, tương đương 0,026% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

* KDC: Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%, tức cổ đông có 5 cổ phiếu, được 1 cổ phiếu mới. Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/8.

Địa điểm thực hiệ: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Phòng Tài chính CTCP Kinh Đô, Lầu 9, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

* CSG: Hội đồng Quản trị CSG đã đồng thuận việc giải thể công ty, huỷ niêm yết cổ phiếu. Công ty Cổ phần Cáp Sài gòn (mã CSG – HOSE) công bố quyết định về việc giải thể công ty. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung: Giải thể CSG, huỷ niêm yết cổ phiếu CSG.

Hội đồng Quản trị cũng thông qua danh sách ban thanh lý tài sản và thông qua quy chế hoạt động của ban; Nhất trí uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban thanh lý ký kết các văn bản, thủ tục pháp lý liên quan giải thể. Tất cả những nội dụng trên được Hội đồng Quản trị thông qua với 100% số phiếu.

* Vinaconex: Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2012 và công văn giải trình. Vinaconex đạt 859,56 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13 % so với quý 2/2011, lợi nhuận sau thuế đạt 127,48 tỷ đồng, tăng 12,6 % so với quý 2/2011. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 201,85 tỷ đồng, chi phí từ mảng hoạt động này là 130,72 tỷ đồng. Theo đó, công ty lãi hơn 71 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012 công ty đạt 1.502,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khoản lỗ lớn trong quý 1 khiến lợi nhuận sau thuế âm 757 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 203,88 tỷ đồng. Theo giải trình của Vinaconex, do quý 2 công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu, lợi nhuận của các căn hộ, văn phòng tại dự án N05 đã bàn giao cho khách hàng và thu tiền theo hợp đồng nên lợi nhuận kinh doanh từ dự án này đã góp phần làm lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty tăng.

* VSD: Tính đến ngày 31/7/2012, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.838 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 1.885 nhà đầu tư tổ chức và 13.953 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 7/2012, đã có thêm 51 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36 tổ chức và 15 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

* Chứng khoán Chợ Lớn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho biết nhận được công văn số 29/2012/TB/CLSC ngày 31/07/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn (CLSC) thông báo thay đổi Tổng Giám đốc Công ty. CLSC miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Trung kể từ ngày 01/8/2012 theo Quyết định số 07/2012/QĐ/HĐQT/CLSC ngày 31/7/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Đồng thời, công ty cũng bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Liệt kể từ ngày 1/8/2012 theo Quyết định số 08/2012/QĐ/HĐQT/CLSC ngày 31/07/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

* HNX vừa thông báo chấm dứt tư cách thành viên đối với Công ty Chứng khoán Đông Dương và Công ty Chứng khoán Hà Nội. Căn cứ Tiết C Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 33 Chương VIII Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chấm dứt tư cách thành viên đối với Công ty Chứng khoán Đông Dương và Công ty Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 1/8/2012, HNX ban hành Quyết định số 268/QĐ-SGDHN và 269/QĐ-SGDHN về việc chấm dứt tư cách thành viên đối với Công ty Chứng khoán Đông Dương và Công ty Chứng khoán Hà Nội trên cả thị trường niêm yết và thị trường UPCoM.

* Chứng khoán Rồng Việt: Căn cứ theo quy định tại điểm 4, Điều 12, Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 04/06/2010 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở thông báo về việc đưa cổ phiếu VDS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ra khỏi diện cảnh báo chính thức thứ Năm, ngày 2/8/2012.

VDS ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của công ty đạt 3.294.071.518 đồng theo Báo cáo tài chính bán niên 2012 được kiểm toán ngày 25/7/2012 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chính thức đưa cổ phiếu VDS vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/3/2012. Nguyên nhân dẫn tới việc trên là do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS) bị lỗ trên 126 tỷ đồng.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành ngày 8/8.

3.000 tỷ đồng trái phiếu được gọi thầu, trong đó, 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm (10/8/2012 – 10/8/2014), 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm  (10/8/2012 – 10/8/2015) và 1.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm  (10/8/2012 – 10/8/2017).

Hình thức đấu thầu: Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Hình thức phát hành là bán bằng mệnh giá, cao hoặc thấp hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phương thức thanh toán gốc, thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Lãi trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành. Lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc.

* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hànhngày 10/8.

Cụ thể, 2.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ được đấu thầu tại HNX ngày 10/8. Trong đó, 1.000 trái phiếu kỳ hạn 3 năm (14/8/2012 – 14/8/2015) và 1.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm (14/8/2012 – 10/8/2012).

Hình thức đấu thầu, kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Tiền gốc, thanh toán một lần khi đến hạn, tiền lãi trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành.

* PVI: Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) vừa công bố kết quả kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, Công ty HDI – Gerling Industrie Versicherung AG đã mua thành công 21.294.715 cổ phiếu PVI. Sau giao dịch, tổ chức này nắm giữ 74,53 triệu cổ phiếu, chiếm 31,82% vốn điều lệ PVI. Tổng số tiền PVI thu được từ đợt chào bán đạt gần 560,79 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông lớn của PVI sau đợt chào bán: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm giữ 83.149.740 cổ phiếu, chiếm 35,5%; HDI – Gerling Industrie Versicherung AG nắm giữ 74.531.503 cổ phiếu (31,82%); Funderburke Lighthouse Limited nắm giữ 22.889.900 cổ phiếu (9,77%), Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam nắm giữ 14.593.243 cổ phiếu (6,23%), Red River Holdings nắm giữ 5.832.000 cổ phiếu (2,49%), Temasia Capital Limied nắm giữ 3.347.568 cổ phiếu (1,43%) và cổ đông khác nắm giữ 29.489.813 cổ phiếu (12,59%).

Ngày 1/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo chấp thuận cho PVI được đăng ký niêm yết bổ sung 21.294.715 cổ phiếu phát hành riêng lẻ nêu trên.

* Chứng khoán Đại Dương: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS) vừa công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.  Theo OCS, ngày 30/07/2012 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký phát hành báo cáo soát xét tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại ngày 30/6/2012 cho OCS. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của OCS tại thời điểm 30/6/2012 là 454%.

Theo công thức tính, vốn khả dụng của OCS tại thời điểm 30/6/2012 đạt 306.6 tỷ đồng. Tổng giá trị rủi ro 67.5 tỷ đồng trong đó rủi ro thị trường (nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu…) là 3.8 tỷ, rủi ro thanh toán 3.7 tỷ và rủi ro hoạt động 60 tỷ. Về kết quả kinh doanh soát xét của OCS không có gì thay đổi so với báo cáo đã công bố trước đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 19 tỷ đồng.

* VSEC: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VSEC) công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tại thời điểm 30/6/2012 đạt 370,55%. Vốn khả dụng của VSEC đạt 148 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt gần 40 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là rủi ro hoạt động (27 tỷ) và rủi ro thanh toán 12,45 tỷ, riêng rủi ro thị trường chỉ hơn 470 triệu đồng do VSEC không đầu tư nhiều.

VSEC có 142 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư 4,7 tỷ đồng vào cổ phiếu niêm yết trên HOSE. VSEC có khoản tiền gửi và cho vay không có tài sản đảm bảo trị giá 8,4 tỷ đồng bị đánh hệ số 100%.

Tiểu Yến – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán