10:31 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26.7

(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 26.7.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* FPT: Cổ đông có liên quan đến lãnh đạo Công ty cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa đăng ký giao dịch cổ phiếu. Từ ngày 30/7 – 30/8, bà Trương Thị Thanh Thanh – Giám đốc  FPT – Tp.HCM, đồng thời là chị ruột ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT, đăng ký bán bớt 200.000 cổ phiếu nhằm phục vụ tài chính gia đình. Giao dịch dự kiến qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Sau giao dịch, dự kiến bà Thanh còn nắm 4.212.392 cổ phiếu.

* SJS: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã SJS – HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 22012 của công ty mẹ. Trong quý 2, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán âm lần lượt 1,9 tỷ đồng, giá vốn bán hàng âm 1,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp âm 737 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, SJS lãi gộp 540 triệu đồng.

Doanh thu tài chính tăng lên 3,75 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lại cao. Do đó, SJS lỗ 13,1 tỷ đồng trong quý 2. Cùng kỳ năm trước, công ty có lãi 24 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 10,2 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp âm hơn 7 tỷ đồng do giá vốn hàng bán lớn. Nhờ hoàn nhập hơn 16 tỷ đồng chi phí tài chính nên SJS chỉ còn lỗ 5,6 tỷ đồng.

* VFG: HOSE vừa báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG). Từ ngày 19/5 – 19/7, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) – cổ đông lớn của VFG, đã bán ra 12.150 cổ phiếu và mua vào tới 139.120 cổ phiếu VFG, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1.702.526 cổ phiếu, tương đương với 13,43% tổng số cổ phiếu VFG đang lưu hành. Trước đó, tổ chức này mới chỉ nắm 1.575.556 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 12,43%.

* CCI: Trung tâm lưu ký chứng khoán vừa thông báo, ngày 6/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 1/2012 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI – HOSE). Theo đó, đến ngày 15/8, CCI sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền theo tỷ lệ 8%, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính công ty đặt tại Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp. HCM.

* FPT: FPT cho biết, doanh thu 6 tháng đầu năm của FPT đạt 11.465 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đạt 1.205 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 753 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2011. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 2.788 đồng trên một cổ phiếu.

Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Tập đoàn vẫn đạt kết quả ổn định. Ở mảng dịch vụ viễn thông, doanh thu đạt 1.333 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 362 tỷ đồng và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm 2011. Dịch vụ online tăng trưởng doanh thu 122% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 900 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 118 tỷ đồng.

Lĩnh vực phát triển phần mềm đạt 914 tỷ đồng doanh thu và tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt, khối xuất khẩu phần mềm có sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng trên 30%. Lĩnh vực tích hợp hệ thống đạt 1.013 tỷ đồng doanh thu và 99 tỷ đồng về lợi nhuận, suy giảm so với cùng kỳ năm 2011, do nhu cầu mua sắm hệ thống công nghệ thông tin bị hạn chế trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng 30% cả về doanh thu và lợi nhuận. Lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ: doanh thu đạt 6.366 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 269 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những khó khăn của nền kinh tế.

* PVT: Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT – HOSE) công bố báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2012 của công ty mẹ. Quý 2/2012, công ty mẹ PVT đạt doanh thu 454 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty là âm 30 tỷ đồng. Trong kỳ chi phí tài chính của PVT tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty cũng có thêm 146,8 tỷ đồng lợi nhuận khác. Công ty mẹ PVT đạt 46,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý 2/2012, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế là 52,91 tỷ đồng. EPS quý 2 đạt 200 đồng và EPS 6 tháng đạt 227 đồng.

* VSG: Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã VSG –  HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 2/2012. Theo đó, doanh thu thuần đạt 19,4 tỷ đồng, giá vốn hàng bán lên tới 26,1 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 6,69 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn còn đạt mức lợi nhuận gộp 285 triệu đồng.

Trong kỳ doanh thu tài chính không đáng kể, công ty không có lợi nhuận khác nên sau khi trừ các chi phí, công ty lỗ 17,6 tỷ đồng, cùng kỳ công ty cũng lỗ ròng 16,2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, VSG lỗ ròng 23,5 tỷ đồng. Năm 2012 VSG đặt mục tiêu doanh thu đạt 82,6 tỷ đồng, chỉ bằng 74% so với năm 2011, lợi nhuận lỗ 59,3 tỷ đồng, lỗ tăng 58% so với năm 2011.

* Lafchemco: Bà Nguyễn Thị Hồng  Nga, con ruột ông Nguyễn Duy Khuyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. Từ ngày 7/5/2012 đến ngày 7/7/2012, bà Nguyễn Thị Hồng Nga đăng ký bán 37.500 cổ phiếu và mua 50.000 cổ phiếu. Do không có nhu cầu đầu tư nữa nên bà Nga đã không tiếp tục mua cổ phiếu như đăng ký. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 37.500 cổ phiếu; chiếm 0,069% vốn điều lệ.

* KSS: Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (mã KSS) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012. Riêng quý 2, KSS đạt 149,11 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm gần 16% so với cùng kỳ bởi giá vốn tăng mạnh, đạt 25,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính vọt lên 31,13 tỷ đồng trong bối cảnh doanh thu tài chính gần như không có khiến lợi nhuận sau thuế riêng quý 2 đạt không có và bị lỗ 6,87 tỷ đồng. Trong khi, cùng kỳ công ty lãi 16,84 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, KSS lỗ 6,98 tỷ đồng, cùng kỳ lã 18,09 tỷ đồng.

* Chứng khoán Golden Bridge: Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam  (mã GBS – HNX) vừa thông báo đóng cửa chi nhánh Hà Nội Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán, Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam đóng cửa chi nhánh Hà Nội địa chỉ tại tầng 1, số 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. Thời gian hiệu lực 23/7/2012.

* TAS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràn An (mã TAS) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và lũy kế nửa năm đầu. Trong đó, tổng doanh thu quý 2 của công ty đạt 1,2 tỷ đồng, trong đó daonh thu chủ yếu từ hoạt động đầu tư chứng khoán và vốn góp, không có doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá trong quý này. Lũy kế nửa năm đầu 2012, công ty đạt 2,1 tỷ đồng doanh thu, giảm so với mức 3,8 tỷ đồng doanh thu cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, quý 2 vừa qua, công ty lỗ 3 tỷ đồng, EPS – 219 đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty lỗ 5,32 tỷ đồng, EPS – 383 đồng. So với cùng kỳ năm 2011, mức lỗ đã giảm, quý 2 năm 2011, công ty lỗ tới 8,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ gần 16 tỷ đồng.

* PVI: Công ty Cổ phần PVI (mã PVI – HNX) vừa Báo cáo tài chính Quý II năm 2012 của Công ty mẹ. Trong đó, quý 2 vừa qua, doanh thu cung cấp dịch vụ của PVI đạt 3,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 1,656 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính của PVI quý này đạt 199 tỷ đồng. Trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty đạt 91,5 tỷ đồng, EPS đạt 446 đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty lãi sau thuế 238,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.159 đồng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6,5042 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 411 tỷ đồng.

* HV Capital: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt (HV Capital) công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2012. Trong đó, doanh thu quý vừa qua, công ty đạt 741 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 567,7 triệu đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý vừa qua của quỹ đạt 265 triệu đồng.

Tính chung 6 tháng, doanh thu của  HV Capital đạt 1,45 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chinshd dạt 1,42 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí,  HV Capital lãi sau thuế 337 triệu đồng. Năm 2011, quý 2, HV Capital lãi được 579 triệu đồng, doanh thu đạt được 675 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 940 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty lãi được 823 triệu đồng.

* Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long công bố thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC-UBCK của UBCKNN ngày 16/7/2012.

Theo đó, địa chỉ trụ sở chính mới tại Phòng 1901, Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Thiều Mai Hương, Tổng Giám đốc.

Huyền Thương – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán