11:36 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12.6

(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12.6.2012 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* NTB: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (mã NTB – HOSE). 22/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để NTB thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10,5 %/mệnh giá, tương đương người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1,05 cổ phiếu mới.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được công ty trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, dự kiến ngày 26/7 tới, NTB sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tại hội trường công ty. Nội dung cuộc họp nhằm xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược; sửa đổi điều lệ công ty và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* SBS: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sacombank (mã SBS-HOSE) vừa công bố tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ huy động vốn. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 16/6 tới đây, SBS sẽ xin ý kiến các cổ đông về việc huy động vốn bằng cách phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các đối tác chiến lược.

Theo đó, SBS dự kiến sẽ phát hành tối đa là 10 triệu cổ phần với giá phát hành tối thiểu bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). SBS cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vào vốn kinh doanh của công ty.

* CTV: Công ty Cổ phần Đầu tư – Sản xuất và Thương mại Việt Nam (mã CTV – HOSE) vừa giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh của quý 1/2012 so cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm 2012, do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới cũng như nền kinh tế trong nước nên việc sản xuất kinh doanh của công ty cũng bị tác động lớn, doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ giảm mạnh trong khi các chi phí thì lại tăng cao.

Công ty cho biết, doanh thu quý I/2012 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 là 1,34 tỷ đồng, tương đương giảm 29,47%. Trong khi đó, giá vốn bán hàng trong quý này lại cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái tới 688,45 triệu đồng. Điều này làm cho lợi nhuận gộp của quý I/2012 chỉ đạt 324,848 triệu đồng, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 2,03 tỷ đồng, tương đương với 624.98%, kết quả là lợi nhuận sau thuế của quý I/2012 đạt – 399,59 triệu đồng trong khi con số đạt được quý 1/2011 là 1,09 tỷ đồng ( tương đương giảm 375.08%).

* DRC: Ngày 11/06/2012, HOSE đã có quyết định số 78/2012/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. DRC sẽ được niêm yết bổ sung 23.075.080 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung  là 230,75 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 13/6/2012.

* FMC: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC – HOSE) báo cáo sở hữu của cổ đông lớn Đoàn Thị Hồng Thúy. Ngày 31/5, bà Đoàn Thị Hồng Thúy đã mua thêm 326.600 cổ phiếu FMC, tương đương 4,52%. Sau khi mua thêm cổ phiếu, bà Thúy nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,3%, tương đương 454.940 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn.

Tháng 5 năm 2012 FMC đã chế biến 602 tấn, tiêu thụ 541 tấn, doanh số 5,5 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm sản lượng chế biến đạt 2323 tấn (112% so cùng kỳ năm trước), tiêu thụ 2336 tấn (109%), doanh số 27,5 triệu USD (105%).

* LBM: HOSE vừa thông báo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM). Ông Trần Hùng Phương đã trở thành cổ đông lớn của LBM khi mua thêm 8.150 cổ phiếu này và đưa số cổ phiếu nắm giữ lên 5,001% vào ngày 5/6. Hiện, ông Phương đang sở hữu 408 cổ phiếu LBM.

* PVI: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PVI (mã PVI – HNX) đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-PVI về việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 21.294.715 cổ phần. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011. Thời gian chào bán trong năm 2012.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này công ty sẽ góp vốn điều lệ thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ để hoàn thiện hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con và bỏ sung vốn để tăng cường năng lực tài chính cho các công ty thành viên.

* TNT: Công ty Cổ phần Tài nguyên (mã TNT – HNX) thông báo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/6 tới đây. Theo nội dung tài liệu, năm 2012, TNT đặt kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 12,7 tỷ đồng. EPS dự kiến 1.500 đồng/cổ phiếu và mức cổ tức dự kiến 15%.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án đầu tư vốn vào dự án khu nhà ở, khu dân cư, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Lương Sơn (Tài Nguyên Ecocity). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 580 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị công ty cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 85 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Cụ thể: TNT phát hành 21,5 triệu cổ phiếu tăng vốn. Trong đó: 850.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010-2011, 150.000 cổ phiếu phát hành thưởng cho cán bộ, công nhân viên; lhát hành 17 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:2 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, phát hành 500.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; phát hành 3 triệu cổ phiếu chào bán cho đối tác tiềm năng giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

* PVL: Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (mã PVL – HNX) vừa công bố việc thay đổi nhân sự cấp cao. PVL miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Anh Quân để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, Hội đồng Quản trị PVL bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hiến -Trưởng phòng kinh doanh giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty.

* NSI: Căn cứ theo Nghị Quyết số 122805-02/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết số 122805/HĐQT-NQ của Hội đồng Quản trị ngày 28/5/2012, Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc Gia (NSI) công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị cũ: Ông Nguyễn Chí Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Chí Dũng – Nguyễn Hoàn Thành; ông Trịnh Thanh Phong – Đại diện Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng

Thành viên Hội đồng quản trị mới bổ nhiệm (Nhiệm kỳ 2012-2017): Ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Việt Anh, ông Nguyễn Lương Tân. Ngày hiệu lực 28/5/2012.

* DNM: Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco (mã DNM-HNX) vừa công bố  Nghị quyết Hội đồng Quản trị về phương án phát hành cổ phiếu. DNM phát hành 120.575 cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2011 để chi trả cổ tức đợt 2/2011 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1.

Phát hành 482.302 cổ phiếu từ nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1.Tổng số cổ phiếu phát hành là 602.877 cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, vốn điều lệ sau khi phát hành là 30.143.870 cổ phiếu.

* VNSC: Căn cứ Nghị Quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/6/2012 của Đại Hội Đồng Cổ đông, Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA (VNSC) thông báo về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của công ty.

VNSC bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới kể từ ngày 7/6/2012 đối với ông Thao Hoang Cung. Đồng thời, công ty cũng miễn nhiệm ông Hunt Gia Macnguyen khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 7/6/2012. Lý do thay đổi theo đơn từ nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

* GGG: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng (mã GGG-HNX) vừa thông báo về việc họp cổ đông lần 2. GGG cho biết, ngày 30/05/2012, Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tới tham dự cuộc họp có sự có mặt của 78 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu của 4.642.168 cổ phần, bằng 50,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 102 bộ luật doanh nghiệp và điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất phải có sự có mặt của cổ đông đại diện quyền sở hữu của trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần ô tô Giải Phóng không đủ điều kiện để tiến hành. Công ty sẽ triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần thứ 2 vào ngày 29/6/2012.

* PTI: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI – HNX) vừa có nghị quyết về việc thanh toán cổ tức năm 2011 và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 22/6 là ngày chốt danh sách và đến ngày 23/7, PTI sẽ thực hiện thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 13%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 1.300 đồng.

Đồng thời, PTI cũng sẽ thực hiện thưởng cố phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

* IN4: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2011 của Công ty Cổ phần In số 4 (mã IN4-UpCOM). Ngày 22/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để ngày 6/7, IN4 sẽ thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2011 bằng tiền với tỷ lệ 14%/ cổ phiếu (1.400 đồng/cổ phiếu).

Huyền Thương – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán