4:20 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 7, 8902

Quyền lợi được hưởng BHYT của thân nhân quân nhân?

QĐND – Một số quân nhân thuộc Vùng 3, Hải quân hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết, quyền lợi được hưởng BHYT của thân nhân quân nhân có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng cấp được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHYT, thân nhân quân nhân (gọi tắt là thân nhân) khi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu hoặc đến khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu được hưởng những quyền lợi như sau:

Thứ nhất, đối với dịch vụ y tế thông thường: 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với thân nhân là trẻ em dưới 6 tuổi và thân nhân là người có công. 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với thân nhân là người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với thân nhân khác.

Thứ hai, đối với dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn: 100% chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó đối với thân nhân là trẻ em dưới 6 tuổi. 100% chi phí, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó đối với thân nhân là người có công, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh. 95% chi phí, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh đối với thân nhân là người cao tuổi thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. 80% chi phí, nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiểu chung cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh đối với thân nhân khác.

Thứ ba, khi sử dụng thuốc ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục quy định của Bộ Y tế nhưng được phép lưu hành tại Việt Nam được quỹ BHYT chi trả 50% đối với thân nhân là trẻ em dưới 6 tuổi hoặc thân nhân nếu có thời gian tham gia BHYT liên tục từ đủ 36 tháng trở lên.

QĐND

Xem thêm trong: Bảo hiểm y tế