5:39 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

PVI: Một cổ đông ngoại nắm hơn 36% vốn

(ĐTCK) Theo thông tin từ HNX, một cổ đông lớn nnước ngoài của CTCP PVI (PVI – sàn HNX) đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu PVI lên hơn 36%.

Cụ thể, HDI- Gerling Industrie Versicherung AG, cổ đông lớn PVI đã mua thành công gần 21,3 triệu cổ phiếu PVI vào ngày 31/7. Trước đó, HDI đã nắm hơn 53,2 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 25,95% cổ phần PVI.

Qua đó, HDI đã tăng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 53,2 triệu cổ phiếu lên 74,5 triệu cổ phiếu, tương đương tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu PVI từ 25,95% lên 36,33%.

Được biết, HDI- Gerling Industrie Versicherung AG là công ty của Đức, chuyên cung cấp bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm cho các khách hàng liên quan tới lĩnh vực công nghiệp.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng, tổng tài sản PVI đạt khoảng 6.790 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn gần 1.475 tỷ đồng, doanh thu thuần 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 238 tỷ đồng và EPS đạt 1.159 đồng.

T.Thanh
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán