10:24 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PVI: Một cổ đông muốn ‘xả’ hơn 1 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đăng ký bán bớt cổ phiếu của Công ty Cổ phần PVI (mã PVI – HNX).

Cụ thể, từ ngày 25/4 – 15/6, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đăng ký bán 1.038.740 cổ phiếu PVI. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 15.250.043 cổ phiếu (tỷ lệ 7,41%).

Phương thức giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch công ty không công bố.

Được biết, năm 2012, PVI đặt mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính, với tổng doanh thu dự kiến đạt 6.453 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 768 tỉ đồng, tăng vốn điều lệ lên 4.662 tỉ đồng, cổ tức dự kiến 15%.

Kim Đại – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán