10:18 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PVI, HEV, EID, SEB, GMD, ITD, CDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) đã bán toàn bộ 700.000 cổ phiếu SEB.

Công ty Cổ phần PVI (PVI): Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVF) – Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT – đã bán 656.800 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 15.250.043 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 7,42% còn 14.593.243 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,1%. Giao dịch thực hiện ngày 15/6/2012.

Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề (HEV): Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd đã mua thêm 10.400 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 88.400 đơn vị tương đương tỷ lệ 8,84% lên 98.800 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,88%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (EID): CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) đã bán 79.100 cp giảm lượng cp nắm giữ từ 763.889 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,25% còn 698.589 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,8% và không còn là cổ đông lớn từ 4/6/2012.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB): CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) đã bán toàn bộ 700.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 11/6/2012.

CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD): Tổng Cty Hàng hải Việt Nam – Cty TNHH MTV đăng ký bán toàn bộ 180.011 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/6 đến 20/7/2012.

Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Lâm Thiếu Quân đăng ký mua 128.793 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 371.309 đơn vị lên 500.102 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/6 đến 25/7/2012.

CTCP Chương Dương (CDC): Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam đã bán 593.260 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.626.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 10,87% còn 1.032.740 chiếm 6,9% vốn. Giao dịch kết thúc ngày 11/6/2012.

Hải An

Theo TTVN/HSX/HNX

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán