7:18 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

PVI dự kiến chào bán 21,3 triệu CP chào bán riêng lẻ cho NĐT chiến lược nước ngoài

Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011.

Ngày 07/6/2012, Hội đồng quản trị PVI đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-PVI về việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Thông qua phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hiện hữu nằm trong kế hoạch tặng vốn từ 1.600 tỷ đồng lên 3.600 tỷ đồng giai đoạn 2011-2012.

Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 21.294.715 cổ phần

Giá chào bán dự kiến: Không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của PVI theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2011.

Điều 2: Thông qua phương án sự dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Điều 3: Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư chiến lược

Điều 4: Phê duyệt nguyên tắc đàm phán với nhà đầu tư

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần PVI (PVI) thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và trực tiếp tiến hành đàm phán theo phương án phát hành và nguyên tắc đàm phán.

Theo TTVN/PVI

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán