5:00 chiều - Thứ Ba Tháng Mười 19, 2021

PVI đăng ký mua 2 triệu cổ phần PV2

VinaCorp – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (MCK: PV2) thông báo giao dịch của tổ chức có liên quand dến chủ tịch HĐQT như sau:

Công ty cổ phần PVI – tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong số 13,597 triệu cổ phiếu PV2 (tương đương bán 14,7%) để tái cơ cấu danh mục đầu tư từ ngày 28/05/2012 đến ngày 22/06/2012.

Được biết, người có liên quan tại tổ chức niêm yết là ông Tôn Thiện Việt – Chủ tịch HĐQT tại PV2 đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT tại PVI đang nắm giữ 100.000 cổ phiếu PV2 (tỷ lệ 0,27%)

T.B
vinacorp.vn

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán