6:17 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

PVI: Cổ đông lớn đăng ký mua 21,29 triệu cổ phiếu

(Gafin) – Giao dịch được thực hiện bằng phương thức phát hành riêng lẻ, dự kiến nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 74,53 triệu đơn vị, chiếm 35% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần PVI thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Công ty HDI – Gerling Industrie Versicherung AG có Ông Jens Wohlthat, thành viên Hội đồng điều hành đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát PVI.

Tổ chức này đăng ký mua 21,29 triệu cổ phiếu PVI từ 25/7 đến 23/8, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 74,53 triệu đơn vị, chiếm 35% vốn điều lệ.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức phát hành riêng lẻ, với mục đích nâng sở hữu cổ phần của HDI trong PVI. Trước giao dịch, tổ chức này sở hữu 53,24 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

Nguồn VOV/SSC

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán