11:58 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PTI: Phát hành 5,4 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn điều lệ

(NDHMoney) Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI – HNX) vừa có nghị quyết về tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị PTI vừa quyết định sẽ tiến hành phát hành 5,4 triệu cổ phiếu thưởng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 54 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu của công ty. Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng là từ nguồn thặng dư vốn.

Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 2/2012. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

Trần Thúy – NDHMoney

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán