11:54 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PTI: Dự kiến thưởng cổ phiếu tỷ lệ 12%

HĐQT công ty cũng sẽ tổ chức họp ĐHCĐ vào ngày 22/4 tới đây ở Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT- 57 Huỳnh Thúc Kháng.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông báo Nghị quyết HĐQT ngày 5/4/2012.

Theo nội dung Nghị quyết, PTI sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Tổng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để thưởng là 5,4 triệu cổ phần tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 54 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện là 100:12 tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được thêm 12 cổ phần mới. Thời gian thực hiện là quý II năm 2012.

HĐQT công ty cũng sẽ tổ chức họp ĐHCĐ vào ngày 22/4 tới đây ở Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT- 57 Huỳnh Thúc Kháng.

Trước đó, HĐQT công ty lên kế hoạch 1.530 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tương đương tăng trưởng 35% so với 2011. Lợi nhuận từ đầu tư và hoạt động khác dự kiến đạt 82 tỷ đồng, giảm 9% so với 2011.

Nghị quyết HĐQT

Hải An
Theo TTVN/PTI

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán