10:51 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

PGI 3/4 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền 13%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức và họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO (PGI)

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/4/2012

– Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2012

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: 25/4/2012

– Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO, tầng 21-22 toà nhà MIPEC TOWER – 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

2. Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền

– Tỷ lệ thực hiện: 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

– Thời gian thực hiện: 27/4/2012

Nguồn CafeF/TTVN

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán