4:20 chiều - Thứ Bảy Tháng Năm 7, 4327

MIC tăng trưởng doanh thu hơn 10% so với cùng kỳ

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đạt trên 225 tỷ đồng tăng trưởng 10,37% so với cùng kỳ năm trước và là 1 trong 12 DNBH phi nhân thọ đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, MIC là một trong 10 DNBH phi nhân thọ tăng trưởng trên 10% và có thị phần là 1,96%. Thời gian qua, MIC đã đẩy mạnh nhiều giải pháp kinh doanh thể hiện doanh thu một số nghiệp vụ bảo hiểm tăng trưởng cao như bảo hiểm tầu thuyền, bảo hiểm con người, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm quốc phòng an ninh…..

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012, MIC đã thực hiện tốt nhiều biện pháp như: tăng cường công tác kiểm soát rủi ro trước khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm; nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng giải quyết nhanh, kịp thời và chính xác các vụ tổn thất, đồng thời kiên quyết đấu tranh với hiện tượng trục lợi bảo hiểm; phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới, bảo hiểm trọn gói cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng; mở rộng kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm theo mô hình hợp tác ngân hàng – bảo hiểm (Bancassurance) thông qua hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội trên cả nước; nâng cấp các phần mềm ứng dụng lên phiên bản mới nâng cao chất lượng xử lý dữ liệu đảm bảo bảo mật và an toàn dữ liệu đồng thời duy trì sự ổn định trong quá trình sử dụng; nâng cao năng lực tài chính của MIC, tiếp cận với các tiêu chuẩn đánh giá năng lực tài chính quốc tế, mở rộng hoạt đông kinh doanh tái bảo hiểm ra thị trường quốc tế.

Bảo hiểm Quân đội – www.mic.vn

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm