4:20 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 7, 8282

Công ty giải thể, có hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Ùn ùn đi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

PN – Hỏi: Tôi làm công nhân cho một công ty TNHH được 11 năm, nay công ty giải thể nên tôi không có việc làm, hoàn cảnh rất khó khăn. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? Hồ sơ phải nộp tại đâu?

Lê Quang Tuấn (Q.5)

Trả lời: Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) quy định người lao động (LĐ) hội đủ các điều kiện sau: đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng LĐ theo quy định của pháp luật LĐ, hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; đã đăng ký với cơ quan LĐ, khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan LĐ, thì được hưởng BHTN.

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng LĐ theo quy định của pháp luật LĐ hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 3-12 tháng, tùy thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người LĐ.

Nơi đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng BHTN là Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người LĐ làm việc. Cần lưu ý là người LĐ phải trực tiếp đến đăng ký trong thời hạn bảy ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người LĐ bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN. Hồ sơ gồm có: đơn (theo mẫu); bản sao hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội.

ThS Hoàng Kim Chiến
(Phó Vụ trưởng – Phó Trưởng cơ quan Đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM)
phunuonline.com.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm thất nghiệp