9:40 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

BIC và HRC đồng loạt báo lãi sau 5 tháng

Diễn biến giá cổ phiếu BIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HOSE) và Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, tổng doanh thu toàn BIC đạt 392,83 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 281,54 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42,38 tỷ đồng, tăng 37,4 % so với cùng kỳ năm 2011.

Tính đến thời điểm 30/5/2012, tổng tài sản của BIC đạt 2.231,92 tỷ đồng, tăng 67,5% so với cùng kỳ 2011.

Trong khi đó, trong tháng 5/2012, HRC khai thác được 62 tấn, thu mua được 673 tấn sản phẩm. HRC bán 547 tấn cao su, doanh thu đạt 43 tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, công ty khai thác được 351,5 tấn, bằng 15,3% kế hoạch năm, thu mua được 1.496 tấn, bằng 50% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu 5 tháng năm 2012 của HRC đạt 224,3 tỷ đồng đạt 48,5% kế hoạch doanh thu năm 2012; ước lợi nhuận 5 tháng sau thuế đạt 52 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch năm.

Được biết, năm 2012, HRC có kế hoạch doanh thu đạt 462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng.

Hà Anh

VnEconomy

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán