3:06 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 17, 2021

Bảo hiểm: 16.486 tỷ đồng đã chi trả cho khách hàng năm 2011

Bảo hiểm: 16.486 tỷ đồng đã chi trả cho khách hàng năm 2011

(ĐTCK) 16.486 tỷ đồng là tổng số tiền các DN bảo hiểm bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho khách hàng trong năm 2011. Đây là số liệu vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại Hội nghị ngành bảo hiểm mới đây.

Như vậy, tổng số tiền trên đã tăng 56% so với năm 2010, trong đó  lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bồi thường 8.785 tỷ đồng; lĩnh vực nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm là 7.701 tỷ đồng.

Tính riêng trong lĩnh vực nhân thọ, theo tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (AVI), Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu với 3.150 tỷ đồng, Prudential về nhì với 1.679 tỷ đồng và Manulife 560 tỷ đồng. Tổng giá trị hoàn lại là 2.379 tỷ đồng, trong đó, Prudential 1.106 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 625 tỷ đồng và Manulife 337 tỷ đồng.

Tổng phí của toàn thị trường nhân thọ đạt 16.025 tỷ đồng, tăng 16,2%. Trong đó, Prudential đạt 6.009 tỷ đồng (chiếm 37,5% thị phần), Bảo Việt Nhân thọ 4.515 tỷ đồng (28,2%), Manulife đạt 1.778 tỷ đồng (chiếm 11,1%)… Nhờ có sự phát triển trong nhiều năm, nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp vẫn là nhóm sản phẩm có tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tổng doanh thu phí bảo hiểm, chiếm 70% (11.226 tỷ đồng), sản phẩm đầu tư 21% (3.360 tỷ đồng), sản phẩm phụ chiếm 5,8% (930 tỷ đồng).

Theo AVI, tổng phí khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ trong năm đạt 4.617 tỷ đồng, tăng 23%, trong đó Prudential 1.313 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ 1.030 tỷ đồng, Manulife 537 tỷ đồng.. Trong khi đó, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt 880,928 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 7%, cụ thể, Prudential 331.725 hợp đồng, Bảo Việt Nhân Thọ 140.019 hợp đồng và Manulife 95.394 hợp đồng.

Về cơ cấu, số lượng hợp đồng khai thác mới như sau: bảo hiểm hỗn hợp 41,3%, bảo hiểm tử kỳ 31,9%, bảo hiểm đầu tư 26%; bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm trả tiền định kỳ 0,7%. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỷ trọng sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp trong khai thác mới có xu hướng giảm xuống, nhường chỗ cho 2 dòng sản phẩm khác là sản phẩm tử kỳ và sản phẩm đầu tư (chủ yếu là sản phẩm liên kết chung).

Theo bà Lê Thúy Bình, Ủy viên AVI, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Số lượng hợp đồng khai thác mới tăng ở mức thấp, ngược lại với phí bảo hiểm khai thác mới tăng ở mức cao, cho thấy những sản phẩm giá trị cao, mệnh giá lớn, phí bảo hiểm cao dành cho các đối tượng là cá nhân có thu nhập cao được tập trung phát triển, là xu hướng chính tạo ra sức bật thị trường nhân thọ năm 2011.

Cũng theo dự đoán của AVI, mặc dù năm 2012 tiếp tục khó khăn của ngành bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên vẫn còn những tín hiệu tích cực  đem lại sự phát triển, cơ hội mới cho khối này. Chẳng hạn, tác động của chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng trong hệ thống ngân hàng là yếu tố tích cực thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa hệ thống ngân hàng với bảo hiểm, phát triển sản phẩm bancassurance; Chi phí sử dụng lao động mua bảo hiểm cho người lao động được tính vào chi phí trước thuế sẽ tạo tiền đề cho sản phẩm bảo hiểm nhóm hướng tới DN; hạn chế của hệ thống bảo hiểm y tế với quyền lợi thấp sẽ là cơ hội thúc đẩy sự phát triển hơn nữa các sản phẩm nhân thọ có nhiều quyền lợi chăm sóc y tế chất lượng cao và dòng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có giá trị cao.

Diệu Minh
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Tổn thất - bồi thường