4:04 sáng - Thứ Năm Tháng Sáu 17, 2021

ACE Life chi trả 9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm

(DĐDN) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“ACE Life”) đã chính chi trả 9 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình của một nam khách hàng ngụ tại tỉnh Hậu Giang.

Đây là tổng số tiền bảo hiểm của 3 Hợp đồng Bảo hiểm với các sản phẩm bảo hiểm chính (gồm: Kế hoạch Tài chính Trọn đời, Tai nạn Toàn cầu, Bảo hiểm tử kỳ) và sản phẩm bảo hiểm bổ sung Bảo hiểm Tử vong và Tàn tật do Tai nạn. Tính từ lúc tham gia đến khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, tổng số phí bảo hiểm mà Khách hàng đã nộp cho ba Hợp đồng Bảo hiểm này gần 186 triệu đồng.

Số tiền trên là tổng số bồi thường cho các hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã mua trước đó. Khách hàng đã qua đời vào tháng 3 do tai nạn. Vào ngày 14/04/2012, đại diện ACE Life đã đến thăm chia sẻ nỗi đau mất mát người thân của gia đình khách hàng đồng thời trao thư chấp thuận thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho người thân của khách hàng.

Ông Lâm Hải Tuấn, Tổng Giám đốc ACE Life Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi luôn quan tâm đến những mất mát mà gia đình người tham gia bảo hiểm đang trải qua. Chúng tôi hy vọng quyền lợi bảo hiểm  sẽ góp phần giúp người thân của khách hàng ổn định cuộc sống bằng việc giảm bớt gánh nặng về tài chính. Trường hợp này cũng đã đánh dấu tầm quan trọng của việc bồi thường bảo hiểm cho khách hàng nhằm bảo vệ những người phụ thuộc khỏi những khó khăn tài chính sau khi người trụ cột ra đi”.

Ngọc Nhi
Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp điện tử

Xem thêm trong: Tổn thất - bồi thường