4:20 chiều - Thứ Bảy Tháng Năm 7, 7087

6 tháng, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của PVI Re đạt 447 tỷ đồng

ĐTCK) Công ty Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của Công ty đạt 447 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 13 tỷ đồng, vượt 117% kế hoạch 6 tháng PVI giao.

Theo đại diện PVI Re, đây là kết quả khả quan, gây bất ngờ với thị trường, bởi PVI Re mới đi vào hoạt động. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm mà PVI Re đạt được tương đương với con số mà  1 công ty tái bảo hiểm khác của Việt Nam (Vinare – PV) đạt được sau 10 năm hoạt động.

Theo tìm hiểu của ĐTCK, hiện PVI đang xây dựng phương án cổ phần hóa cụ thể PVI Re, dựa trên lộ trình cổ phần hóa các công ty con đã được ĐHCĐ cũng như HĐQT  PVI thông qua trước đó. Dự kiến đến cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013 mới có phương án chính thức.

Kim Lan
Báo Đầu tư – Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm trong: Kinh doanh bảo hiểm