10:56 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Tin vắn chứng khoán ngày 6/12

Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Diễn biến giá cổ phiếu PVI trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/12/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 13/12/2011 – 13/3/2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HSX) đăng ký mua lại 200.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm tăng tính thanh khoản, bình ổn giá cổ phiếu. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

* Từ ngày 4/10/2011 – 2/12/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 299.280 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán được do giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.360.584 cổ phiếu, chiếm 16,65% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/12/2011 – 3/2/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 2.360.584 cổ phiếu, chiếm 16,65% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 12/12/2011 – 12/2/2012, ông Nguyễn Tiến Dũng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (mã KSH-HSX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/12/2011 – 8/2/2012, ông Nguyễn Ngọc Hạnh Nhất, em ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã SBT-HSX) đăng ký bán hết 1.071.684 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 8/12/2011 – 8/2/2012, ông Nguyễn Ngọc Hải, cha ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã SBT-HSX) đăng ký bán hết 7.144.560 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 4/10/2011 – 2/12/2011, bà Dương Thanh Thủy – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà (mã ITC-HSX) đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 230.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu không đạt mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 941.462 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 8/12/2011 – 8/2/2012, bà Dương Thanh Thủy – Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà (mã ITC-HSX) đăng ký bán 900.000 cổ phiếu, đăng ký mua 900.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 941.462 cổ phiếu, nhằm đầu tư chứng khoán.

* Từ ngày 25/11/2011 – 1/12/2011, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 656.100 cổ phiếu, nhằm tái cấu trúc đầu tư.

* Từ ngày 7/12/2011 – 7/2/2012, VietNam Equity Holding (VEH) , cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử – viễn thông (mã ELC-HSX) đăng ký mua 526.450 cổ phiếu, đăng ký bán 526.450 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.473.550 cổ phiếu.

* Từ ngày 5/12/2011 – 5/2/2012, Công ty TNHH quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) đăng ký mua 2.000.000 chứng chỉ quỹ, đăng ký bán 1.000.000 chứng chỉ quỹ, số chứng chỉ quỹ sẽ nắm giữ là 15.066.050 chứng chỉ quỹ, chiếm 18,68% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 6/12/2011 – 2/2/2012, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 5.863.126 cổ phiếu, chiếm 5,86% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần COMA18 (mã CIG-HSX) thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh từ 189,7 tỷ đồng xuống còn 155,5 tỷ đồng; doanh thu từ 285 tỷ đồng xuống còn 141,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 69 tỷ đồng xuống còn  26,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 51,8 tỷ đồng xuống còn 20 tỷ đồng.

* Từ ngày 15/9/2011 – 30/11/2011, bà Võ Minh Phương – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến tre (mã FBT-HSX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 1.420 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do không cân đối kịp nguồn tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.420 cổ phiếu, chiếm 0,013% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (mã KDH-HSX) công bố bà Trà Thanh Trà giữ chức vụ kế toán trưởng thay cho bà Ngô Thị Mai Chi, kể từ ngày 1/12/2011.

* Công ty Cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương (mã KSB-HSX) thông báo chuyển địa chỉ mới đến Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

* Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HSX) thông báo chuyển địa chỉ mới đến Khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

* Từ ngày 4/11/2011 – 4/1/2012, Quỹ Tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HSX) đăng ký mua 174.548 cổ phiếu, đã bán 174.648 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 174.548 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là biến động giá của thị trường và không còn là cổ đông lớn của PAN, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 526.220 cổ phiếu, chiếm 4,56% vốn điều lệ.

* Ngày 28/12/2011, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH-HSX) thanh toán cổ tức năm 2010 và 2011 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Từ ngày 14/11/2011 – 16/11/2011, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) đã bán 83.560 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 966.440 cổ phiếu, chiếm 4,65% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/9/2011 – 28/11/2011, ông Nguyễn Văn Nhựt  – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (mã VNH-HSX) đăng ký bán 1.140.000 cổ phiếu, đã bán 15.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do tình hình thị trường không tốt, giá cổ phiếu không đạt như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.052.229 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ.

* Ngày 30/11/2011, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu xây dựng (Cotec), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (mã CLG-HSX) đã mua 990.000 cổ phiếu, chiếm 9,9% vốn điều lệ, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 4.090.000 cổ phiếu, chiếm 40,9% vốn điều lệ, nhằm đầu tư cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Cavico Việt nam Khai thác mỏ và Xây dựng (mã MCV-HSX) công bố tạm ngừng hoạt động website để sửa chữa và nâng cấp.

* Từ ngày 21/11/2011 – 30/11/2011, ông Phạm Quang Tùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC-HSX) đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 230.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) công bố thông tin về việc thôi nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội của ông Lê Bá Hoàng, từ ngày 2/12/2011.

* Từ ngày 27/9/2011 – 27/11/2011, bà Nguyễn Thị Tuyết, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (mã VRC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã bán 14.070 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán được là do tình hình thực tế của thị trường không đạt kỳ vọng để thực hiện, số cổ phiếu nắm giữ là 888.333 cổ phiếu, chiếm 6,12% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 29/11/2011, ông Lê Đình Viên, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HSX) đã bán hết 2.166.500 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) công bố về việc đóng cửa chi nhánh Sài Gòn tại Lầu 1 và lầu 3, số 63B Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM. Thời gian dự kiến trong tháng 12.

* Từ ngày 24/9/2011 – 24/11/2011, ông Nguyễn Viết Quảng – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán 31.666 cổ phiếu, đã bán 29.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do giá cổ phiếu xuống thấp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.842 cổ phiếu.

* Từ ngày 17/10/2011 – 29/11/2011, Deutsche Bank AG London, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đã bán 111.840 cổ phiếu, đã mua 117.090 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do thị trường biến động nên nhà đầu tư thay đổi kế hoạch, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.863.126 cổ phiếu, chiếm 5,86% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam  (mã CTS-HNX) thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 với doanh thu đạt 186,3 tỷ đồng; tổng chi phí là 104,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 81,6 tỷ đồng.

* Từ ngày 24/10/2011 – 24/11/2011, ông Lê Văn Thuyến – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mã BVG-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã mua 47.700 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do sự biến động của thị trường và chưa cân đối được tài chính cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 102.734 cổ phiếu, chiếm 1,05% vốn điều lệ.

* Ngày 6/12/2011, 1.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX) sẽ chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 10 tỷ đồng.

* Từ ngày 5/10/2011 – 30/11/2011, bà Nguyễn Thị Hồng Châu – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) đăng ký bán 2.000 cổ phiếu, đăng ký mua 2.000 cổ phiếu, đã bán 2.000 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu là do giá cổ phiếu không như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 657 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/10/2011 – 2/12/2011, bà  Trần Thị Ái Liên – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bột giặt NET (mã NET-HNX) đăng ký bán 16.126 cổ phiếu, đã bán 6.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do không đạt được giá bán như mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.126 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ.

* Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) thông báo kể từ ngày 5/12/2012, công ty chuyển về địa chỉ mới: Tầng 8, 9, 10, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Số điện thoại liên hệ mới: (08) 3781 6111; 3781 6222; 3784 0225; 3784 0226. Số fax mới: (08) 3781 7111;  3781 7222. Website: www.pve.vn và EmaIl: contactpve.vn.

* Bắt đầu từ tháng 12/2011, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đăng ký mua tối đa 5 triệu cổ phiếu quỹ nhằm bình ổng giá cổ phiếu PVI trên thị trường. Nguồn vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu với giá mua theo giá thị trường.

* Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) công bố đổi tên công ty là Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm sơn thành Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm sơn và ông Trần Văn Chương là giám đốc mới thay cho ông Doãn Nam Khánh.

* Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã BTS-HNX) thông báo ông Lương Quang Khải, Uỷ viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn thôi giữ chức Tổng Giám đốc và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn kể từ ngày 01/12/2011; Bổ nhiệm ông Dương Đình Hội, Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn kể từ ngày 1/12/2011.

* Ngày 30/11/2011, Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng cầu hầm, tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (mã CMS-HNX) đã bán 303.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 13.500 cổ phiếu, chiếm 0,54% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/12/2011 – 6/2/2012, ông Nguyễn Anh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

HÀ ANH
VnEconomy (Báo điện tử – Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Xem thêm trong: Thị trường chứng khoán