4:20 chiều - Thứ Tư Tháng Năm 7, 0155

Techcombank tuyển nhiều vị trí tại Hà Nội và TP HCM

Techcombank tuyển nhiều vị trí tại Hà Nội và TP HCM

Techcombank tuyển nhiều vị trí tại Hà Nội và TP HCM

Ngân hàng TPCM Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đang tuyển nhiều vị trí ứng viên làm việc tại Hà Nội và TP HCM như: Trưởng phòng hợp tác bảo hiểm, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch…

Vị trí ứng viên làm việc tại Hà Nội gồm Trưởng phòng hợp tác bảo hiểm, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chuyên viên khách hàng cao cấp, Chuyên viên phát triển kinh doanh thẻ.

Bên cạnh đó, tại TP HCM, Techcombank tuyển các vị trí như Trưởng phòng quản lý chất lượng, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc phòng giao dịch, Tổ trưởng thu nợ, Tổ trưởng thúc nợ, Chuyên viên khách hàng cao cấp, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn.
Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/12, Các ứng viên quan tâm, có thể truy cập website tuyển dụng Techcombank tại địa chỉ techcombank.com.vn/Tuyen-dung để biết thêm chi tiết về mô tả công việc và yêu cầu công việc.

(Nguồn: Techcombank)

Xem thêm trong: Tuyển dụng