10:45 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Sổ BHXH

sổ BHXH

sổ BHXH

Tôi hiện là cán bộ phụ trách BHXH của một công ty, tôi thấy việc cấp sổ mới cho người lao động theo qui định hiện nay của cơ quan BHXH gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nay, đề nghị cơ quan bảo biểm nói rõ qui trình và hồ sơ cần thiết để được cấp sổ trong các trường hợp sau:

Người lao động đã có số sổ ở đơn vị cũ nhưng đã rút BHXH một lần và đã làm mất sổ. (BHXH huyện có yêu cầu người lao động làm tờ giải trình, Công ty làm công văn) Người lao động đã có số sổ ở đơn vị cũ nhưng chưa rút BHXH một lần và đã làm mất sổ. (BHXH huyện có yêu cầu người lao động lên gặp BHXH huyện để xác minh)

– Người lao động chưa từng đi làm, chưa từng tham gia BHXH, nhưng vì lý do nào đó mà BHXH huyện thông báo là đã có số sổ. Xin nói rõ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ gì để chúng tôi thực hiện một lần không phải mất công đi tới đi lui. (các trường hợp trên BHXH huyện từ chối cấp sổ, và có hướng dẫn làm nhưng lung tung quá, chúng tôi đã đi nhiều lần nhưng không được). Xin cám ơn.

Trả lời:

Khi mất sổ BHXH mà do đơn vị làm mất thì đơn vị phải có công văn giải trình và cam kết khi tìm được sổ sẽ nộp lại cho cơ quan BHXH.

– Khi NLĐ làm mất sổ thì NLĐ làm đơn cớ mất có xác nhận xã phường trực tiếp đến cơ quan BHXH để được cấp lại lần 2 dù đã lĩnh 1 lần hoặc chưa lĩnh 1 lần.

– Khi đơn vị báo cáo tăng nhưng do phần mềm đã báo là NLĐ đã có sổ thì đơn vị có trách nhiệm liên lạc NLĐ để hỏi rõ ý nguyện là lấy số sổ cũ hay số sổ mới.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội