10:16 chiều - Thứ Sáu Tháng Bảy 23, 2021

Gộp sổ để hưởng BHTN

Gộp sổ để hưởng BHTN

Gộp sổ để hưởng BHTN

Tôi có 2 sổ BHXH, 1 sổ làm việc ở Đồng Nai đóng BHXH 10 năm và BHTN được 6 tháng (đã được chốt sổ), sau đó tôi không đi làm và ngưng đóng BH 1 năm. Đến cty tiếp theo làm việc ở Thủ đức đóng BHXH & BHTN là 9 tháng vào sổ thứ 2 (đã được chốt sổ), do trong thời điểm này sổ thứ 1 bị thất lạc nên tôi không gộp 2 sổ với nhau.

Hiện tại qua cty thứ 3 làm việc ở Long Thành, nhân sự đóng tiếp BH cho tôi vào cuốn sổ thứ 2 (từ tháng 7/2011), sau đó tôi tìm lại được cuốn sổ thứ 1. Nên nhờ nhân sự gộp 2 sổ lại, nhưng họ nói phải mất 4~5 tháng sau mới gộp xong (vì cty ít người nên phải chờ nhiều người gộp chung làm 1 lượt ).

Bây giờ tôi muốn hỏi nếu trường hợp tôi nghỉ việc mà nhân sự cty thứ 3 chưa kịp gộp 2 sổ thì tui có thể tự đi gộp và hưởng BHTN được không ? Cám ơn !! (dung_ho85@yahoo.com).
Nếu công ty ít người thì bạn cũng có thể xin phép và đến BHXH tỉnh Đồng Nai để được gộp sổ. Trường hợp như bạn trình bày công ty đợi nhiều người để làm 1 lượt, như vậy thời gian quá dài dẫn đến việc bạn không làm thủ tục thất nghiệp kịp thời. Vì thế bạn nên làm việc với nhân sự của công ty vì hàng tháng công ty phải nộp danh sách tăng giảm cho BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội