4:20 chiều - Thứ Tư Tháng Năm 7, 4510

Bảo hiểm xã hội Tiền Giang.

Bảo hiểm xã hội Tiền Giang.

Bảo hiểm xã hội Tiền Giang.

Giới thiệu:

1. Tên đơn vị: Bảo hiểm xã hội Tiền Giang.

2. Địa chỉ: 152 H Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Điện thoại: 073.876380, Fax: 073.876380, Email: bhxhtiengiang@.tiengiang.gov.vn.

4. Chức năng: Tổ chức thực hiện các chính sách chế độ BHXH, BHYT và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

– Tổ chức thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện.

– Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chống lạm dụng, thất thoát quỹ; tổ chức chi trả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định.

– Xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

6. Bộ máy tổ chức:

+ Ban Giám đốc:

– Giám đốc: Nguyễn Trường Thanh

Điện thoại: 876379- 0913.962693

Email: nguyentruongthanh@.tiengiang.gov.vn.

– Phó Giám đốc: Lê Văn Chương

Điện thoại: 873048- 0902.543567

Email:levanchuong@.tiengiang.gov.vn

– Phó Giám đốc: Trịnh Thị Bích Vân

Điện thoại: 870257

Email:lethixuan@.tiengiang.gov.vn

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế