4:20 chiều - Chủ Nhật Tháng Năm 7, 3347

Bảo hiểm Xã hội Thừa Thiên – Huế

Bảo hiểm Xã hội Thừa Thiên - Huế

Bảo hiểm Xã hội Thừa Thiên - Huế

Vào tháng 6/1995, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức được thành lập đảm nhiệm chức năng thực hiện, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH theo quy định của Nhà nước trên địa bàn quản lý. Mặc dầu còn hết sức non trẻ nhưng BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng hòa vào nhịp vận hành của guồng máy hành chính của địa phương, từng bước vươn lên để khẳng định vai trò và vị trí của mình trong quá trình thực thi chính sách BHXH, bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị- kinh tế- xã hội địa phương. BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế dần dần trở thành một địa chỉ quen thuộc, gần gũi đối với mọi người. Khái niệm BHXH không còn tồn tại một cách mơ hồ hoặc bị đánh đồng với các loại hình bảo hiểm khác mà đã thực sự thâm nhập vào ý thức và đời sống của cộng đồng. Sự chuyển biến tích cực đó đã được đánh đổi bằng cả quá trình phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của toàn thể cán bộ-viên chức BHXH Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ:
Số 02 Lê Hồng Phong, Tp Huế
*   ĐT: 0543.826794
*   Fax: 0543.821734

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế