4:20 chiều - Thứ Hai Tháng Năm 7, 7303

Bảo hiểm Xã hội Thái Nguyên

Bảo hiểm Xã hội Thái Nguyên

Bảo hiểm Xã hội Thái Nguyên

BHXH tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1361/QĐ-BHXH ngày 30/9/2010 Quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế “Một cửa liên thông” tại BHXH tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ:
Đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, Tp Thái Nguyên
*   ĐT: 02803.856704
*   Fax: 08203.851231

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế