6:20 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

Bảo hiểm Xã hội Ninh Bình

Bảo hiểm Xã hội Ninh Bình

Bảo hiểm Xã hội Ninh Bình

Ngày 29/11 tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực phía Bắc đánh giá 5 năm thực hiện Luật BHXH và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Qua 5 năm thực hiện Luật BHXH, số đối tượng tham gia BHXH ngày càng tăng, không chỉ BHXH bắt buộc mà còn mở rộng đến các đối tượng tự nguyện. Đến nay, có trên 9,7 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng mới bình quân 400.000 người/năm. BHXH tự nguyện đạt gần 90.000 người, tăng mới bình quân 25.500 người/năm và bảo hiểm thất nghiệp trên 7,6 triệu người, tăng mới bình quân 885.000 người/năm.

Địa chỉ:  Số 97 đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, Tx Ninh Bình

*   ĐT: 0303.873345
*   Fax: 0303.875703

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế