7:19 sáng - Thứ Ba Tháng Chín 21, 2021

Bảo hiểm Xã hội Nghệ An

Bảo hiểm Xã hội Nghệ An

Bảo hiểm Xã hội Nghệ An

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-TCCB, ngày 15/6/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Bảo hiểm xã hội thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ quản lý quỹ BHXH, BHYT và thực hiện chế độ chính sách BHXH, chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hệ thống tổ chức của BHXH tỉnh Nghệ An gồm :
– 10 phòng nghiệp vụ:
1. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính
3. Phòng Thu
4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế
5. Phòng Công nghệ Thông tin
6. Phòng Kiểm tra
7. Phòng Quản lý hồ sơ
8. Phòng Cấp sổ, thẻ
9. Phòng Tổ chức cán bộ
10. Phòng Hành chính Tổng hợp
– 20 BHXH huyện, thành phố, thị xã trực thuộc:
Có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở đặt tại quận, huyện, thành phố tương ứng.
1. BHXH thành phố Vinh
2. BHXH thị xã Thái Hoà
3. BHXH thị xã Cửa Lò
4. BHXH huyện Anh Sơn
5. BHXH huyện Diễn Châu
6. BHXH huyện Con Cuông
7. BHXH huyện Đô Lương
8. BHXH huyện Nam Đàn
9. BHXH huyện Nghĩa Đàn
10. BHXH huyện Nghi Lộc
11. BHXH huyện Thanh Chương
12. BHXH huyện Tương Dương
13. BHXH huyện Kỳ Sơn
14. BHXH huyện Tân Kỳ
15. BHXH huyện Quỳnh Lưu
16. BHXH huyện Quỳ Châu
17. BHXH huyện Quỳ Hợp
18. BHXH huyện Quế Phong
19. BHXH huyện Hưng Nguyên
20. BHXH huyện Yên Thành

Địa chỉ: Số 4 đường Trường Thi, Tp Vinh
*   ĐT: 0383.564536
*   Fax: 0383.564454

Xem thêm trong: Bảo hiểm xã hội - y tế