10:13 sáng - Thứ Ba Tháng Tám 11, 2020

Tag Archives: VNR

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR TCT Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (HNX: PTI), tổ chức có liên quan đến TCT Cổ phần Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR), đã mua toàn bộ 1.2 triệu cổ phiếu như...
VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính TCTCP Tái BH Quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2012 với lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng...

VNR: Một tổ chức đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu

(NDHMoney) HNX vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia (mã VNR). Cụ thể, từ ngày 3/4 –...

PGI, VNR, ECI và TCO thông báo trả cổ tức 2011

Hình minh họa PGI tỷ lệ 13%, VNR 5%, ECI 6% và TCO 5%. Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO, mã PGI, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4 và 5/4. Công ty sẽ tạm ứng cổ tức...

VNR: Trả tiếp cổ tức năm 2011, báo lịch họp cổ đông

VNR: Trả tiếp cổ tức năm 2011, báo lịch họp cổ đông (NDHMoney) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2011 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên...
VNR: Công ty bảo hiểm lãi lớn nhờ đầu tư tài chính

PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR

PTI đã bán 1,2 triệu cổ phiếu VNR ĐTCK) Sau giao dịch, PTI còn nắm giữ 300.000 cổ phiếu VNR, chiếm 0,3% vốn điều lệ VNR. Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), tổ chức có liên quan đến ông Đỗ...
PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

VNR: PTI đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ

VNR: PTI đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu CP đang nắm giữ Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) – Tổ chức có liên quan đến Thành viên BKS của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt...
VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%

VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10%

VNR: 5/12 GDKHQ nhận cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 10% Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: – Tổ chức đăng ký: TCT Cổ phần...
VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ

VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ

VNR: Lợi nhuận Quý III tăng 13% so với cùng kỳ CTCP Tái bảo hiểm (VNR) công bố Báo cáo tài chính Quý III/2011 của công ty mẹ với mức lãi 63,8 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, nâng lũy kế 9...