9:41 sáng - Thứ Ba Tháng Mười 23, 2018

Tag Archives: VINASAT-2

PTI tăng trưởng doanh thu cao nhất nhờ Vinasat 2

(ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trên thị trường, đạt mức 176%, cao gấp 8 lần so với tốc...
Tỷ lệ trách nhiệm của PTI là 70% và Bảo Việt là 30% giá trị hợp đồng bảo hiểm này.

4.700 tỷ đồng bảo hiểm cho vệ tinh Vinasat-2

Tỷ lệ trách nhiệm của PTI là 70% và Bảo Việt là 30% giá trị hợp đồng bảo hiểm này. Ngày 17/3/2012, liên danh giữa Bảo hiểm Bưu điện (PTI) – Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ký kết hợp...
Tháng 5 sẽ phóng vệ tinh VINASAT-2

Tháng 5 sẽ phóng vệ tinh VINASAT-2

Tháng 5 sẽ phóng vệ tinh VINASAT-2 Dự án VINASAT-2 có tổng kinh phí đầu tư khoảng 280 – 300 triệu USD. Trong đó, phần gói thầu chính về vệ tinh, trạm điều khiển, dịch vụ phóng chiếm khoảng...