3:58 sáng - Thứ Bảy Tháng Mười Một 18, 2017

Tag Archives: tiêu chuẩn ISO

Công ty TNHH Manulife

Manulife trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Công ty TNHH Manulife Manulife Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, ngày 21/11 đã công bố đón nhận Chứng nhận ISO 9001:2008 về Hệ thống Quản lý Chất lượng. Chứng nhận...