6:33 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 2, 2020

Tag Archives: Thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm: Áp lực cuối năm

Thị trường bảo hiểm: Áp lực cuối năm

Thị trường bảo hiểm: Áp lực cuối năm “Tập trung phát triển thị trường bảo hiểm với tổng doanh thu phí đạt 35.290 tỷ đồng, tăng trên 19% so với năm 2010, trong đó doanh thu phí bảo hiểm...
Thị trường bảo hiểm vẫn phát triển trong bối cảnh không thuận

Thị trường bảo hiểm vẫn phát triển trong bối cảnh không thuận

Thị trường bảo hiểm vẫn phát triển trong bối cảnh không thuận (HNMO) – Từ đầu năm đến nay, những khó khăn từ nền kinh tế thế giới cũng như của nước ta đã tác động đến nhiều ngành...