4:03 chiều - Thứ Sáu Tháng Mười 24, 8949

Tag Archives: tăng trưởng Bảo hiểm

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngành bảo hiểm năm 2012: Chú trọng chất lượng tăng trưởng

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (ĐTCK) Lãnh đạo một số doanh nghiệp bảo hiểm đều thừa nhận, thị trường sẽ còn gặp khó khăn trong năm 2012, song...
Thị trường Bảo hiểm: Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 6 tháng tăng 81,8%

Thị trường Bảo hiểm: Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 6 tháng tăng 81,8%

Thị trường Bảo hiểm: Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới 6 tháng tăng 81,8% Với 54 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động trên thị trường , tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2011 ước...