10:19 sáng - Thứ Ba Tháng Tám 11, 2020

Tag Archives: rủi ro tín dụng

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây dựng và vận hành một...