4:03 chiều - Thứ Tư Tháng Mười 24, 8446

Tag Archives: quân đội Đức

Nữ Đại tá Hồ Thủy trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ Cục nhân sự Bộ Quốc phòng Đức (Đại tá Clây-xmen (thứ hai, từ bên trái sang)

Chính sách bảo hiểm xã hội trong quân đội Đức

Nữ Đại tá Hồ Thủy trao đổi kinh nghiệm với đoàn cán bộ Cục nhân sự Bộ Quốc phòng Đức (Đại tá Clây-xmen (thứ hai, từ bên trái sang) QĐND – Là một quốc gia lớn tại châu Âu, Đức...