7:12 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 7, 2020

Tag Archives: PXM

PTI vừa mua thêm 1.2 triệu cổ phiếu VNR

PTI, PXM trả cổ tức bằng tiền

PTI, PXM trả cổ tức bằng tiền Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền của PTI xin ý kiến cổ đông thông qua trả cổ tức 10%. Tổng CTCP bảo hiểm Bưu điện, mã PTI, xin ý kiến cổ đông bằng...