2:40 sáng - Thứ Bảy Tháng Một 18, 2020

Tag Archives: PGI

PGI, VNR, ECI và TCO thông báo trả cổ tức 2011

Hình minh họa PGI tỷ lệ 13%, VNR 5%, ECI 6% và TCO 5%. Công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO, mã PGI, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là 3/4 và 5/4. Công ty sẽ tạm ứng cổ tức...

PGI 3/4 giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền 13%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức và họp đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Bảo hiểm PJICO (PGI) – Ngày giao dịch không...