10:07 sáng - Thứ Ba Tháng Tám 11, 2020

Tag Archives: hợp đồng bảo hiểm

Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 2)

Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 2)

Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 2) (Petrotimes) – Trong kỳ trước Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 1) tác giả đã trình bày thực tiễn thực hiện của Quỹ Bảo vệ chủ...
Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 1)

Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 1)

Quỹ Bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm (Kỳ 1) (Petrotimes) – Hoạt động kinh doanh bảo hiểm đang có những sự thay đổi rộng khắp trên thế giới, tạo ra nhiều thách thức đối với khách hàng,...
Bảo hiểm tự nguyện

Thống nhất một mẫu hợp đồng bảo hiểm: khó khả thi

Dịch vụ bảo hiểm không phải là dịch vụ không thể thiếu trong cuộc sống (ĐTCK-online) Theo Dự thảo Danh mục 15 hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Bộ Công thương soạn thảo, hoạt động bảo hiểm...