8:12 chiều - Thứ Năm Tháng Bảy 2, 2020

Tag Archives: hiểm phi nhân thọ

Ba giải pháp cấp bách cho thị trường bảo hiểm Việt Nam

(ĐTCK) Nhiều cảnh báo về thảm họa thiên tai dưới góc nhìn của nhà bảo hiểm đã được đưa ra tại Hội nghị bảo hiểm thảm họa thiên tai vừa diễn ra tại Hà Nội, khiến nhiều người phải...
Năm nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt có kế hoạch tiết giảm 5-10% chi phí quản lý

Bancassurance dành cho bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm phi nhân thọ

Năm nay, các đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt có kế hoạch tiết giảm 5-10% chi phí quản lý Tiếp trong bài viết: Phát Triển hoạt động Bancassurance ở Việt Nam Đây cũng là một trong những...