7:40 chiều - Thứ Ba Tháng Bảy 7, 2020

Tag Archives: Hà Tĩnh

Tủi phận những lao động bị DN quỵt bảo hiểm (Bài 4)

Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 3) Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 2) Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 1) (Tamnhin.net) – Tình trạng nợ đọng bảo hiểm, ký hợp đồng thời...

Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 3)

Danh sách cac DN nợ BHXH huyện Hương Khê. Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 2) Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 1) (Tamnhin.net) – Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn là những huyện miền...

Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 2)

Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 1) (Tamnhin.net) – Trên địa bàn huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tình trạng doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm và vi phạm Luật BHXH vẫn còn phổ biến. Tại...

Hà Tĩnh: Tràn lan vi phạm Luật BHXH (Bài 1)

Cơ quan BHXH huyện Đức Thọ (Tamnhin.net) – Trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), tình trạng vi phạm Luật BHXH diễn ra một cách rất phổ biến ở khối doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước, đơn...