10:12 sáng - Thứ Hai Tháng Bảy 6, 2020

Tag Archives: doanh nghiệp bảo hiểm

DN bảo hiểm chịu sức ép với doanh số cuối năm.

Khó khăn: Bảo hiểm lo thủ thế cầu an

DN bảo hiểm chịu sức ép với doanh số cuối năm. (VEF>VN) – Với biến động chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp (DN) bảo hiểm phi nhân thọ đang khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu 2011....
Bảo hiểm phi nhân thọ: Khung hợp tác chưa có tiền lệ

Bảo hiểm phi nhân thọ: Khung hợp tác chưa có tiền lệ

Đối tượng khách hàng của bảo hiểm phi nhân thọ đa dạng hơn bảo hiểm nhân thọ. (ĐTCK-online) Nếu ý tưởng này được các công ty triển khai bài bản, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ...
Ông Takashi Fujii – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life VN

Dai-ichi Life VN và chiến lược đầu tư nguồn nhân lực

Ông Takashi Fujii – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life VN Nền kinh tế hội nhập kéo theo sự gia tăng của các doanh nghiệp thuộc nhiều loại hình kinh tế đã và...