4:03 chiều - Thứ Tư Tháng Mười 24, 5268

Tag Archives: Đạo luật Bảo hiểm

“Số phận” đạo luật Bảo hiểm y tế Mỹ vẫn lơ lửng

Những người ủng hộ Đạo luật Bảo hiểm y tế của Tổng thống Obama bên ngoài Toà án Tối cao Mỹ hôm 28/3 (Ảnh: Reuters) (VOV) – 9 thẩm phán thuộc Tòa án Tối cao Mỹ và các luật sư vẫn chưa...

Đạo luật Bảo hiểm y tế của chính quyền Obama bị kiện ra tòa

Những nhóm phản đối và ủng hộ Đạo luật Bảo hiểm y tế Mỹ bên ngoài Toà án Tối cao ở Washington ngày 26/3 (Ảnh: Reuters) (VOV) – Đạo luật bắt buộc hầu như toàn bộ người dân Mỹ phải...