3:45 sáng - Thứ Hai Tháng Chín 28, 2020

Tag Archives: chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Các quy định về Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2015 !

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2015 mới nhất theo Luật làm việc số 38/2013/QH13 gồm: Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất...