4:03 chiều - Thứ Tư Tháng Mười 24, 5556

Tag Archives: chất lượng bảo hiểm

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Ngành bảo hiểm năm 2012: Chú trọng chất lượng tăng trưởng

Ông Nguyễn Trường Giang, Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) (ĐTCK) Lãnh đạo một số doanh nghiệp bảo hiểm đều thừa nhận, thị trường sẽ còn gặp khó khăn trong năm 2012, song...