9:26 sáng - Thứ Hai Tháng Bảy 6, 2020

Tag Archives: BIC

BIC có Tổng giám đốc mới

Ông Tôn Lâm Tùng, quyền Tổng giám đốc Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc BIC từ ngày 1/5/2012. Ngoài việc bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc, BIC cũng có...

BIC ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân

BIC ra mắt chương trình chăm sóc sức khỏe cao cấp (ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân – BIC HealthCare. Đây là chương trình chăm...

BIC: Ưu đãi giảm 30% phí bảo hiểm khách du lịch

Chào hè 2012, từ ngày 10/4 đến ngày 9/7/2012, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình khuyến mại BIC – An tâm vui hè dành cho tất cả khách hàng cá nhân và tổ chức tham gia sản...

BIC: Thay đổi nhân sự Ban điều hành

BIC: Thay đổi nhân sự Ban điều hành (NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC – HOSE) vừa công bố thay đổi nhân sự Ban điều hành. Cụ thể,...

BIC trả cổ tức bằng tiền mặt

BIC trả cổ tức bằng tiền mặt (ĐTCK) Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, ngày 26/4 tới sẽ thanh toán tiền cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt cho các cổ đông. Mức chi trả cổ tức năm 2011...
BIC tìm nhà đầu tư chiến lược

BIC tìm nhà đầu tư chiến lược

BIC tìm nhà đầu tư chiến lược (baodautu.vn) Sau Bảo Việt và PVI, Công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng vừa công bố, sẽ chuyển đổi mô hình theo hình thức công ty mẹ – con và lên kế hoạch...

BIC sẽ tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ – con

BIC sẽ tái cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - con BIC thông qua giảm giá phát hành cổ phần ESOP xuống 10.000 đồng/CP HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định thời điểm thực hiện...

Bảo hiểm BIC: tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2012 tăng tối thiểu 23%

(ĐTCK) HĐQT Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 để trình ĐHCĐ thường niên 2012. Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến...

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

BIC: Không mua hết số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký (NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC – HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu...
BIC: Hoàn thành kế hoạch năm với 100 tỷ đồng lãi trước thuế

BIC: Hoàn thành kế hoạch năm với 100 tỷ đồng lãi trước thuế

BIC: Hoàn thành kế hoạch năm với 100 tỷ đồng lãi trước thuế Cụ thể, tổng doanh thu đạt 1,064 tỷ đồng, vượt 64 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh...