5:02 sáng - Thứ Ba Tháng Sáu 2, 2020

Tag Archives: BHXH

Sau khi nghỉ việc có được tham gia BHXH tự nguyện?

(NLĐO) – Tôi làm việc tại một công ty và tham gia BHXH được 10 năm, nay vì điều kiện gia đình, tôi xin nghỉ việc. Tôi có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện không? Nếu được thì liên hệ...

Điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

KTĐT – Ngày 20/2, quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với một số đối tượng người lao động bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, đối tượng...
Tham gia BHXH tự nguyện khi ngừng tham gia BHXH bắt buộc

Bảo hiểm xã hội: Mức xử phạt đối với doanh nghiệp trốn phí

Mức xử phạt đối với doanh nghiệp trốn đóng BHXH? (Dân Trí) – Tôi đang làm việc trong một công ty tư nhân, để tiết kiệm tiền công ty không đóng BHXH cho chúng tôi đúng theo mức lương thực...
Nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì NLĐ chỉ được hưởng BHXH một lần nếu ra nước ngoài định cư

Nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần

Nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên thì NLĐ chỉ được hưởng BHXH một lần nếu ra nước ngoài định cư (NLĐO) – Tôi đã làm việc cho một doanh nghiệp Nhà nước từ tháng 9-1983 đến...